Adatvédelem

 

Adatvédelem

Adatvédelmi módosítás történt, a GDPR adatvédelmi törvénynek megfelelően!

Az adatvédelem kiemelten fontos a Párizsi Esküvői Ruhaszalon számára, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ezért irányelvben rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait az új GDPR adatkezelési törvénynek megfelelően. Ahogy eddig is, megadott adatait bizalmasan kezeljük!

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

A Párizsi Esküvői Ruhaszalon kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez az egyéni vállalkozás felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében. 

Párizsi Esküvői Ruhaszalon 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 3.2.emelet

Vállalkozás neve: Vinter Ferencné E.V. Párizsi Esküvői Ruhaszalon

Székhely, telephely: 8200. Veszprém, Cserhát ltp. 3.2.emelet

Bejegyző hatóság: Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője

Adószám: 53912369-2-39

Telefon: +36-70/540-03-03

e-mail cím:info@parizsiruhaszalon.hu

Hol tároljuk az adatait?
Az Öntől kért adatokat kizárólag Magyarország területén tároljuk. A személyes adatok bármilyen átvitele a vonatkozó törvényeknek megfelelően történik.

Ki fér hozzá az adataihoz?

Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból a Párizsi Szalonon-kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálja alább.

Mi a feldolgozás jogalapja?
Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

Mik az Ön jogai?
Hozzáférési jog:  
Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot a Párizsi Esküvői Ruhaszalon ügyfélszolgálatával, és személyes adatait e-mailben elküldjük 72 órán belül.

Hordozhatósághoz való jog:
Amikor a Párizsi Esküvői Ruhaszalon automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:  
Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.

A törléshez való jog: 
Jogában áll bármely, Párizsi Esküvői Ruhaszalon által feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat

*folyamatban lévő ügye van az Ügyfélszolgálattal
*nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk
*rendezetlen tartozása van a Párizsi Esküvői Ruhaszalon felé, a fizetési módtól függetlenül
*az elmúlt négy évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használta szolgáltatásainkat
*adósságát az elmúlt három évben vagy elhunyt vásárlók esetében az elmúlt egy évben harmadik félnek értékesítették
*hitelképességét negatívan bírálták el az elmúlt három hónapban
*ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:  
Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a Párizsi Esküvői Ruhaszalon jogos érdeke szerint történik. A Párizsi Esküvői Ruhaszalon nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga: 
Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben.

A kortlátozás joga: 
Joga van kérelmezni, hogy a Párizsi Esküvői Ruhaszalon korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

*Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben Párizsi Esküvői Ruhaszalon jogos érdeke alapján, a Párizsi Esküvői Ruhaszalon korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
*Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, a Párizsi Esküvői Ruhaszalon -nak korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
*ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
*ha Párizsi Esküvői Ruhaszalonnak már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?
Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért odaadó ügyfélszolgálati munkatársaink kezelik a fenti jogokra vonatkozó  kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velünk az info@parizsiruhaszalon.hu oldalon.

Adatvédelmi munkatárs (Vinter Kinga):
Adatvédelmi munkatársat jelöltünk ki annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait mindig nyitott, pontos és törvényes módon dolgozzuk fel. Adatvédelmi munkatársunkkal az info@parizsiruhaszalon.hu e-mail-címen léphet kapcsolatba.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:  
Ha úgy gondolja, hogy a Párizsi Esküvői Ruhaszalon a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:
Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, az Ön jogait érintő kérdésekben, mindig kommunikáljuk.

ONLINE VÁSÁRLÁS

Miért használjuk a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy a Párizsi Esküvői Ruhaszalon -nál feldolgozzuk online vásárlásait, kezeljük rendeléseit és visszaküldéseit online szolgáltatásunk keretében, és a kézbesítésről vagy szállítási problémák esetén értesítéseket küldjünk. Személyes adatait felhasználjuk a fizetések kezelésére. Személyes adatait felhasználjuk panaszkezelésre és a termékekkel kapcsolatos garanciális ügyekhez. A személyes adatait felhasználjuk azonosításra, annak ellenőrzésére, hogy betöltötte-e az online vásárláshoz előírt életkort, illetve arra, hogy külső feleknek igazoljuk az Ön címét.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:

* kapcsolattartói információk, így név, cím, e-mail cím és telefonszám

* fizetési információ

* rendelési információ

 

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

A harmadik feleknek továbbított személyes adatait arra használjuk, hogy a fent említett szolgáltatásokat nyújtsuk.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

Személyes adatainak feldolgozása szükséges Párizsi Esküvői Ruhaszalon számára annak érdekében, hogy a megrendelést kezelhesse és kézbesíthesse Önnek.

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

Adatait mindaddig megtartjuk, amíg Ön aktív vásárlónk.

 

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

Az adatait soha sem adjuk át, adjuk el vagy cseréljük el marketingcélokból harmadik féllel.

 

 

 

 

A TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGEK BETARTÁSA

Miért használjuk fel a személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy eleget tegyünk a törvényi előírásoknak, bírósági rendeleteknek és a hatóságok döntéseinek.

Ebbe beletartozik az is, hogy személyes adatainak gyűjtését és ellenőrzését a számviteli törvények betartása érdekében a könyvelésben elvégezzük.

Milyen fajta személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel

*név

*postai cím

*e-mail cím

*tranzakció összege

*tranzakció dátuma

 

Mi a jogi alapja a személyes adatok feldolgozásának?

A személyes adatok feldolgozása szükséges annak érdekében, hogy a Párizsi Esküvői Ruhaszalon eleget tegyen törvényi kötelezettségeinek.

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Az adatait az országában hatályos könyvelési szabályoknak megfelelően tároljuk.

 

A VISSZAÉLÉSEK ÉS BŰNESETEK MEGELŐZÉSE

Miért használjuk fel személyes adatait?

Személyes adatait felhasználjuk veszteség megelőzésre a feltételek betartatásával, illetve szolgáltatásaink nem rendeltetésszerű használatának észlelésével és megelőzésével.

Személyes adatait felhasználjuk videós megfigyelésre, biztonsági okokból, hogy az üzleteinkben előforduló eseményeket követhessük, illetve megelőzhessük és jelenthessük a bűneseteket.

Személyes adatait felhasználjuk az online szolgáltatásainkkal való visszaélések, a veszteségek és csalások megelőzésére és kivizsgálására az online vásárlási viselkedések elemzésével.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel:

*kapcsolattartói információk, mint például név, cím, telefonszám és e-mail-cím

* rendelési előzmények

* szállítási információk

* fizetési előzmények

Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

A harmadik feleknek továbbított adatokat csak a fenti célokra használjuk fel.

A kihágásokat és csalásokat megoszthatjuk biztosítótársaságokkal, jogi képviselőkkel, illetve helyi vagy globális bűnüldözési szervekkel a vizsgálatok elvégzése érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatait így megkapó szervezetek független jogokkal vagy kötelezettségekkel rendelkeznek személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban.

Mi a személyes adatok feldolgozásának jogi alapja?

A személyes adatok feldolgozása, a szolgáltatásainkkal való visszaélések megakadályozásának érdekében, jogos érdekünkön alapul.

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

Adatait addig tároljuk, amíg azokra a potenciális csalások vagy más kihágások megelőzése és/vagy jelentése céljából szükségünk van.

Az adatfeldolgozás elleni tiltakozáshoz való joga:

Önnek jogában áll személyes adatainak a Párizsi Esküvői Ruhaszalon jogos érdekein alapuló feldolgozásával szemben ellenvetéssel élni az info@parizsiruhaszalon.hu e-mail-címen. A fiókját ekkor töröljük, és szolgáltatásokat nem tudunk nyújtani Önnek."

 

 

SÜTIK

A süti (cookie) olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. Ha a szolgáltatásainkat használja, feltételezzük, hogy beleegyezik az ilyen sütik használatába.

Hogyan használjuk a sütiket?

Az állandó sütiket arra használjuk, hogy megjegyezzük a választott kezdőlapját és tároljuk adatait, ha az „elfogad” opciót választja bejelentkezéskor. Sütiket használunk kedvenc termékei elmentésekor is.

Átmeneti sütiket akkor használunk, amikor Ön elindítja a termékszűrő funkciót, illetve amikor ellenőrizzük, hogy Ön bejelentkezett-e, vagy ha terméket tett a kosarába.

Mind első, mind harmadik felektől származó sütiket felhasználunk statisztikák és felhasználói adatok aggregátumokban történő gyűjtésére, és egyéni formában analitikai eszközökhöz, hogy optimalizálhassuk oldalunkat és releváns marketinganyagokkal láthassuk el. 

Egyes külső felektől származó sütiket az oldalainkon megjelenő szolgáltatások állítanak be, és ezek felett nincs ellenőrzésünk. Ezeket olyan közösségimédia-szolgáltatók állítják be, mint a Facebook és az Instagram,  és ahhoz kapcsolódnak, hogy a felhasználók hogyan osztanak meg tartalmat ezen az oldalon, ahogy azt a vonatkozó ikonjaik is jelzik.

Harmadik felektől származó sütiket is használunk, amelyek oldalakon keresztüli nyomon követést alkalmaznak annak érdekében, hogy más oldalakon, illetve csatornákon marketinganyagokat nyújtsanak.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

Csak akkor kapcsoljuk össze süti azonosítóját a fiókjával vagy kapcsolatban megadott vagy begyűjtött adataival, ha be van jelentkezve fiókjába.

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalat teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Ön felé; az analitikai eszközzel statisztikákat gyűjtünk oldalunk optimalizálásához, és bemutatjuk a releváns anyagokat.

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

A Párizsi Esküvői Ruhaszalon nem menti el személyes adatait. A cookie-kat könnyen törölheti számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével. A cookie-kat blokkolhatja is, illetve kérhet értesítést, valahányszor számítógépe vagy mobil eszköze cookie-t fogad. Figyelem! Ha blokkolja a cookie-kat, nem fogja tudni kihasználni honlapunk számos előnyét.


Adatkezelés jogalapja

Az Párizsi Esküvői Ruhaszalon általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Adatkezelés célja

A Párizsi Esküvői Ruhaszalon adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása.

Személyes adatok köre:
Vásárlónak webáruházban történt megrendelés során az alábbi adatokat kell megadnia:
-     név (vezeték- és keresztnév)
-     e-mail cím
-     szállítási és számlázási cím
-     telefonszám


Felelősség:

A Párizsi Esküvői Ruhaszalon a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
A Vásárló a Honlap használatával kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és az Párizsi Esküvői Ruhaszalon jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.
A Párizsi Esküvői Ruhaszalon fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Párizsi Esküvői Ruhaszalon a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját törölni; ebben az esetben Párizsi Esküvői Ruhaszalon a Vásárlót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.
 

Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő a Vevővel kötött szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, valamint a Webáruház Vevő általi használata és a Vevő részére általános információk (pl. ÁSZF módosítás) eljuttatása céljából kezelheti a Vevő azonosításához szükséges, a Vevő által a regisztráció során megadott természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, email címet és telefonszámot.

Ezen adatok kezelése az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez technikailag elengedhetetlenül szükséges. 

A Vevő az adatait a regisztráció során adja meg, és azokat Adatkezelő ettől kezdődően a regisztráció törléséig kezeli. Az adatok törlése, illetve leiratkozás a jelen Tájékoztatóban írtak szerint a Vevő kérésére bármikor megtörténhet. A számviteli előírások alapján Adatkezelő a számviteli bizonylatokat és így a nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján nyolc évig köteles megőrizni. 

A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Vásárló a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti az info@parizsiruhaszalon e-mail címen. A Párizsi Esküvői Ruhaszalon azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett. (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség)


Személyes adatot megismerő személyek köre

A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elsődlegesen Vinter Ferencné E.V, illetve Párizsi Esküvői Ruhaszalon belső munkatársai jogosultak megismerni. A Párizsi Esküvői Ruhaszalon az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben arra a megrendelés feldolgozása, vagy a webáruház üzemeltetése miatt szükség van. (Pl: futárszolgáltat a megrendelés kézbesítéséhez).


Adatfeldolgozás, adattovábbítás:


Párizsi Esküvői Ruhaszalon a honlap üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vehet  igénybe, aki a Párizsi Esküvői Ruhaszalon -nal kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. A Párizsi Esküvői Ruhaszalon az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

 

Adatok módosítása

Vásárló adatainak módosítását az alábbi módokon kérheti, illetve hajthatja végre:
-    Vásárló kérheti a Párizsi Esküvői Ruhaszalon személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy helytelenül megadott adatok). Módosítást a Párizsi Esküvői Ruhaszalon írásbeli igény benyújtását követően hajt végre. A módosítási igényt az info@parizsiruhaszalon.hu e-mail címre kell küldeni.

Egyéb rögzített adatok

Sütik használata: A Webáruház látogatása során a Vevő számítógépére kerülnek elmentésre szövegformátumú fájlok (továbbiakban: Sütik). Az Adatkezelő főként az ún. Session-Cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek segítségével lehet megjeleníteni a kosár tartalmát bármilyen oldal nézegetése közben, itt olvashatja el a Vevő, mennyi árut tett eddig kosarába és mi ezek aktuális együttes ára. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezenkívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik sem tartalmaznak cím adatokat (mint például a Vevő nevét, email címét, stb.) vagy más személyes adatokat, kizárólag az alábbi adatokat: a Vevő IP címe. Főleg ezek a Sütik biztosítják azt, hogy az Adatkezelő Webáruházának ajánlata barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek külön a Vevő érdekeinek felelnek meg. Egyetlen cél az, hogy az ajánlat a lehető legjobban alkalmazkodjon a Vevő igényeihez és a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A Vevő személyének azonosítása ezen Sütikkel nem lehetséges. 

Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt Sütiket a merevlemezre ne mentse el, azonban csak a sütik használatával használhatja ki és élvezheti teljes mértékben a Vevő a Webáruház egyes funkcióit. Például ha árut helyez a kosárba, a szerver elolvassa a süti kódját és ezzel megjegyzi, hogy az áru a Vevő kosarába tartozik. Ha a Vevő vásárlás céljából látogatott Webáruház után más honlapokat látogat meg és utána visszatér a vásárláshoz, a kosarában benne marad mindaz, amit korábban beletett. Ez a szolgáltatás például csak a sütik használatának engedélyezésével lehetséges. Ezért Adatkezelő javasolja, hogy a Sütiket a Vevő hagyja bekapcsolva.  

A Sütik megtekintése és törlése általában a webböngésző beállítások funcikóját választva bármikor lehetséges, erről további információt a webböngésző “Súgó” funkciójából kaphat.  

Google Analytics használata: Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Ön által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az Ön IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal.  A sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Social Plug-inek (közösségi oldalak bővítményeinek) bevonása: A webshop személyesebbé tétele érdekében az www.parizsiruhaszalon.hu oldalon a Facebook, a Google és a Pinterest közösségi oldalak pluginjai (bővítményei) kerülnek alkalmazásra. Ennek érdekében a „LIKE” (tetszik) gombot, a „Google +1” gombot és a Pinterest „Pin-It“ gombot használjuk, amelyeket az egyesült államokbeli Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) és Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA) vállalatok tesznek elérhetővé.

 

Ha Ön felkeresi az www.parizsiruhaszalon.hu egyik oldalát, amely rendelkezik ilyen bővítménnyel, a bővítmény közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebookkal és a Google+-szal. Ha Ön be van jelentkezve a Facebookon vagy a Google-nál, azok hozzárendelhetik az Ön látogatását Facebook, illetve Google+-fiókjához. Ha alkalmazza a bővítményeket, például a „Tetszik” gombra kattint, vagy hozzászólást ír, a böngészője közvetlenül továbbítja az adott információt a Facebook felé, ahol az tárolásra kerül. A Facebookról, illetve a Google+-ról történő kijelentkezés megakadályozza az adatoknak az Ön profiljához történő hozzárendelését. A vállalatok weboldalaikon (Facebook adatvédelmi tájékoztató, Google adatvédelmi nyilatkozat, Pinterest adatvédelmi politika) részletes információkat bocsátanak rendelkezésre adatainak a hozzájárulása megadását követően történő használatának jellegéről, céljáról és adatainak további feldolgozásáról. Ugyanitt további információkat talál a jogaira, magánélete védelmét célzó beállításokra és ellentmondási jogának gyakorlására vonatkozóan.

 

Adatkezelésben érintettek jogai:

-    Tájékoztatáshoz való jog
Személyes adataik kezeléséről a Vásárlók a Párizsi Esküvői Ruhaszalon-tól bármikor írásban, a Párizsi Esküvői Ruhaszalon címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@parizsiruhaszalon.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. 

E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Párizsi Esküvői Ruhaszalon csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Vásárló regisztrált e-mailcíméről küldik.
Amennyiben a Vásárló kéri, a Párizsi Esküvői Ruhaszalon tájékoztatást ad a Vásárlóra vonatkozó Párizsi Esküvői Ruhaszalon. által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Párizsi Esküvői Ruhaszalon a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 
A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Párizsi Esküvői Ruhaszalon munkatársához fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

-    Adatok helyesbítése, törlése, zárolása
A Vásárló bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Párizsi Esküvői Ruhaszalon a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Párizsi Esküvői Ruhaszalon a szükséges időtartamig megőrzi.
Vásárló kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Párizsi Esküvői Ruhaszalon zárolja a személyes adatot, ha a Vásárló ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.
Ha a Párizsi Esküvői Ruhaszalon a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

-    Adatkezelés elleni tiltakozás

Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Párizsi Esküvői Ruhaszalon a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek

Panasszal, szavatossági vagy jótállási igénnyel kapcsolatban a Párizsi Esküvői Ruhaszalon Vevőszolgálata áll a Vevők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

"Párizsi" Esküvői és Alkalmi Ruhaszalon

8200 Veszprém Cserhát ltp. 3. 2.emelet (Dolomit üzletház)


Mobil: +36 70 540 03 03

Nyitvatartás: 
Hétfő - Péntek: 9 - 17 
Szombat: 9 - 12 


www.parizsiruhaszalon.hu
info@parizsiruhaszalon.hu

A Vevő a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be igényét, melyet a Párizsi Esküvői Ruhaszalon a lehető legrövidebb időn belül elbírál. Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy lakóhelye vagy a szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető Testülethez. 

A járási hivatalok elérhetőségeit itt találja.

Az egyes megyékben található békéltető testületek elérhetőségét itt megtekintheti.

Online vitarendezés

Az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott  platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.

 

Vegyes rendelkezések

 A Párizsi Esküvői Ruhaszalon fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók.

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, elektronikus úton kerül iktatásra, és a későbbiekben hozzáférhető. A Párizsi Esküvői Ruhaszalon és a Vevő között létrejött valamennyi szerződés nyelve a magyar. 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők a Párizsi Esküvői Ruhaszalon munkatársai is az info@parizsiruhaszalon.hu e-mail címen.